Xe nâng người Skyjack - MH Rental™

Xe nâng người Skyjack

Skyjack được thành lập vào năm 1985 kể từ đó chất lượng và độ tin cậy của xe nâng người Skyjack đem lại những danh tiếng cho hãng. Skyjack trở thành một công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất xe nâng người bằng cách cung cấp các tính năng mới nhất của máy kết hợp độ bền, chất lượng và dịch vụ, làm cho sản phẩm của Skyjack nổi tiếng về độ tin cậy.

Sắp xếp:
0973.081.446