Xe nâng người SJIII 3220

Chiều cao làm việc 8m
Tải trọng nâng 408kg

Xe nâng người Cắt kéo hãng Skyjack SJIII 3220 nâng cao hiệu suất công việc khi đưa tối đa 2 người đến vị trí làm việc trên cao.