Xe Nâng Người Snorkel - MH Rental™

Xe Nâng Người Snorkel

Đơn giản, đáng tin cậy, mạnh mẽ. Đằng sau mỗi thiết bị của Snorkel là tầm nhìn sáng tạo của người sáng lập ra nó, Art Moore. Làm nên những thang nâng có khả năng sử dụng hết lần này đến lần khác là cốt lõi của mọi thiết kế Snorkel. Được sản xuất bằng vật liệu chất lượng cao và thiết kế tiện dụng, thiết bị nâng người của Snorkel hoạt động mạnh mẽ để biến các công việc khó khăn trở nên đơn giản.

Sắp xếp:
0989.987.632