Xe Nâng Người Cắt Kéo SR3369E (SR1018E)

999

Chiều cao làm việc 12m
Tải trọng nâng 454kg

Xe nâng người Cắt kéo hãng LGMG SR3369E (SR1018E) dễ dàng vươn theo chiều cao và chiều ngang một cách nhanh chóng và chính xác.