Xe nâng người S-85 HF

Chiều cao làm việc 28m
Tải trọng nâng 272kg – 454kg 

Xe nâng người Boom Lift hãng Genie S85 là một loại thang nâng người làm việc trên cao dạng cần vươn có thêm cần con ở đầu cần, xe có thể tiếp cận với mọi trí làm việc một cách linh hoạt.