JLG Industries, Inc. đã đưa ra một trang web với nhiều tài nguyên để giúp khách hàng hiểu rõ hơn và tuân thủ những thay đổi dự kiến ​​của Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ (ANSI) và Hiệp hội Tiêu chuẩn Canada (CSA). Các tiêu chuẩn ANSI A92 và CSA B354 chi phối ngành công nghiệp thiết bị xe nâng người và ấn đinh tiêu chuẩn thiết kể, sử dụng an toàn và đào tạo ở Bắc Mỹ. Khi các tiêu chuẩn này được cập nhật, các đại lý, người vận hành và chủ sở hữu thiết bị sẽ phải thay đổi trong các lĩnh vực đào tạo, an toàn tại nơi làm việc, và lựa chọn máy móc. Những thay đổi được trông đợi sẽ làm cho các máy móc sản xuất ở Bắc Mỹ trở thành một mô hình toàn cầu.

Jennifer Stiansen, giám đốc tiếp thị của JLG Industries, Inc nói: “Là công ty tiên phong trong lĩnh vực xe nâng người, JLG đang làm việc để thông báo và đào tạo khách hàng về tác động của tiêu chuẩn mới đối với đội xe của họ và trong hoạt động hàng ngày của họ. “Để đạt được mục đích đó, chúng tôi đã biên soạn rất nhiều tài liệu mà chúng tôi hy vọng khách hàng sẽ sử dụng khi họ chuẩn bị cho các tiêu chuẩn mới.”

Tài liệu bao gồm:

Hướng dẫn thiết yếu để tải xuống về Essential Guide to Understanding ANSI A92 and & CSA B354 Standards, bao gồm thông tin về lý do tại sao tiêu chuẩn thay đổi và sự thay đổi đó sẽ ảnh hưởng tới ai.
Cơ hội để đăng ký các cảnh báo từ JLG liên quan đến sự phát triển mới có thể ảnh hưởng đến thiết bị và quá trình đào tạo.
Thuật ngữ và phân loại mới cho lĩnh vực xe nâng người (AWP), bây giờ được gọi là thiêt bị nâng hạ di động (MEWPs.)
Danh sách thiết bị và các lựa chọn đào tạo phù hợp với JLG để giúp khách hàng đáp ứng yêu cầu cập nhật.

Tiêu chuẩn ANSI A92 mới dự kiến ​​sẽ được công bố vào đầu năm 2018. Một năm kể từ ngày công bố bất kỳ máy bay nào sản xuất tại Hoa Kỳ phải đạt tiêu chuẩn mới. Các máy được sản xuất trước ngày đó sẽ tiếp tục được điều chỉnh bởi tiêu chuẩn hiện tại. Tiêu chuẩn CSA B354 mới đã được ban hành vào tháng 5 năm 2017.

JLG đang khuyến khích khách hàng tận dụng nguồn tài nguyên trên để hiểu rõ hơn và chuẩn bị cho những thay đổi sắp tới. Mọi người có thể truy cập để tìm hiểu thêm.

Đánh giá post

Trả lời