Cẩu móc hàng (dạng dòng dọc) – Phụ kiện xe nâng đa năng