Xe Nâng Người Z Boom Lift A45JE (A14JE)

Chiều cao làm việc 16m
Tải trọng nâng 230kg

Xe nâng người Boom Lift hãng LGMG A45JE (A14JE) dễ dàng vươn theo chiều cao và chiều ngang một cách nhanh chóng và chính xác.