Xe nâng người Upright - MH Rental™

Xe nâng người Upright

Ban đầu là Upright Scaffolds, thiết bị Upright dần dần được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới như là sản phẩm đầu tiên của ngành công nghiệp thiết bị nâng người. Khởi đầu khiêm tốn từ xưởng của Wally Johnson tại California vào năm 1947, công ty đã bắt đầu tạo ra những chiếc xe nâng người di động đầu tiên trên thế giới. Nhà máy sản xuất xe nâng người UpRright được khai trương vào năm 1972 và bắt đầu sản xuất trên những chiếc UpRight thế hệ mới phục vụ các thị trường toàn cầu. Kể từ đó, thiết bị UpRight, hoặc UpRight Powered Access, đã được chuyển dưới tên thương hiệu Snorkel.

Sắp xếp:
0989.987.632