Năng lượng xe nâng người sử dụng - MH Rental™

Năng lượng xe nâng người sử dụng

Phân loại xe nâng người theo năng lượng thì chúng ta có thế chia làm hai loại nguồn năng lượng chính là dầu và điện.

- Xe nâng người chay điện: chủ yếu dùng cho những loại xe sử dụng ít nhiên liệu, thường là loại xe nâng người dạng cắt kéo và loại xe có chiều cao làm việc hạn chế.

- Xe nâng người chạy dầu: thường sử dụng cho dòng xe nâng người Boom Lift, Khả năng tải và linh hoạt của nó vượt trội hơn loại cắt kéo. Vì vậy chúng sử dụng nguồn dầu để đáp ứng công suất làm việc.

Sắp xếp:
0973.081.446